Gravstenar under inventering

Ett släktforskar ­förbund i Sverige inventerar samtliga gravstenar i Sverige, de dokumenteras och fotograferas. Projektet innebär även att man lanserar en sökbar databas: Gravstens­inventeringen. Denna inventering av svenska gravstenar har pågått i över 30 år. Hittills har över 100 000 gravstenar blivit dokumenterade. Det finns mängder med material i form av ifyllda blanketter, oftast med bifogat foto på gravstenen. Nu digitaliseras alltså både den gamla inventeringen samtidigt som det fylls på med nya inventeringar. Det är bråttom eftersom kulturskatten måste räddas – nu. Gravstenar i bilder.

Denna inventering av gravstenar på de svenska kyrkogårdarna kommer så småningom att mynna ut i en stor och sökbar databas på Sveriges släktforskarförbunds hemsida som heter Rötter.

Det är viktigt att rädda gravstenarna åt eftervärlden eftersom det är en angelägen kulturhistorisk insats. Gravstensinventeringen, som projektet kallas, väntas bli en succé. Här får man se hur gravstenen ser ut och även finna information om graven. Den växande databasen finns redan på Rötter och det går bra att söka information, även om det fortfarande inte är helt komplett.

Att gravstenarna fotograferas och dokumenteras är mycket betydelsefullt .
Det är så många gravstenar som nu plockas bort från kyrkogårdarna. Det kan inte nog påtalas om hur bråttom detta arbete är. Risken finns att många gravstenar försvinner om man inte hittar gravrättsinnehavare till de äldre gravarna – och på så vis kan rädda kvar gravstenarna. På flera kyrkogårdar läggs de gamla gravstenarna i en hög bakom kyrkan, ibland händer det att gravstenar till och med krossats.

gravsten

Meningen med den nya databasen är att vem som helst kan lägga in uppgifter om gravstenarna och bifoga bilder på själva gravstenarna. Alla som har en digitalkamera eller en mobiltelefon med kamerafunktion kan hjälpa till.
Innan informationen om gravstenarna publiceras kontrolleras de inmatade inventeringarna av en moderator. Att sedan söka i databasen för Gravstensinventeringen är gratis, ingen inloggning behövs. Den som vill publicera sin egen inventering måste ha ett användarnamn och lösenord.