Undersökning via e-postutskick

Om ditt företag vill göra en undersökning mot en riktad målgrupp kan ni ta hjälp av Prospekt Media. Ibland vill man i sin forskning nå ut till en viss målgrupp, men har inte möjlighet och/eller medel att göra det på egen hand. Dessa selekterade utskick kan man göra via e-postutskick och prospektmedia.se tar fram adresser efter dina önskemål. När datan kommer du kan ni sedan sammanställa den och använda den i din forskning eller undersökning. Genom att använda dig av e-postutskick ökar sannolikheten att få svar då många tycker det är lättare att ta sig tid att svara på frågor via mail istället för via brev. Då kräver det inte bara att man fyller i undersökningen utan även sänder tillbaka den, vilket faktiskt är en stor flaskhals. Dessutom kommer datan i sådan form att den lätt går att sammanställa och bearbeta.