Återvinningscentral – lösning på skräpproblem

Visste du att det finns något som kallas skräpmätningar? Det är ett samarbete mellan Statistiska Centralbyrån (SCB) och Håll Sverige Rent för att man på kommunnivå ska få reda på vad det är för typ av nedskräpning som finns i omgivningen. Var den sker, vilken form av skräp det rör sig om. SCB ställer samman statistiken som presenteras i ett så kallat SkräpFacit vilket möjliggör att man kan sätta in åtgärder för att få rätt effekt. Ibland kan det räcka med att man sätter ut papperskorgar på strategiska platser. Ibland krävs större åtgärder som att öppna en ny återvinningscentral skrotfrag.se.  En sådan undersökning kan man köpa, inte bara över en hel kommun, utan även begränsade områden som parker, grönområden eller andra öppna ytor.