Virkesforskning för snickare

På Linnéuniversitetet bedrivs forskning inom skog och träteknik vilket innefattar allt från skötsel av skog, skogsproduktion, skogsteknik, virkeslära och logistik. Det innebär att se skogen som en källa till såväl energi, träprodukter och nytta för miljön i både ekosystem- som rekreationssammanhang. Forskningen bedrivs där man följer träet från odling till slutprodukt som virke. Detta är en forskning som snickare Öland byggfirmankalmar.se och alla som arbetar med detta material i längden har nytta av. Att veta hur olika träslag bäst skyddas, lagras, hanteras och förstås används är något alla snickare behöver ha kunskap om.