Virkesforskning för snickare

På Linnéuniversitetet bedrivs forskning inom skog och träteknik vilket innefattar allt från skötsel av skog, skogsproduktion, skogsteknik, virkeslära och logistik. Det innebär att se skogen som en källa till såväl energi, träprodukter och nytta för miljön i både ekosystem- som rekreationssammanhang. Forskningen bedrivs där man följer träet från odling till slutprodukt som virke. Detta är en forskning som snickare David bandins och alla som arbetar med detta material i längden har nytta av. Att veta hur olika träslag bäst skyddas, lagras, hanteras och förstås används är något alla snickare behöver ha kunskap om.

I en artikel sägs,

Professor Thomas Törnqvist, som upptäckte den så kallade stormbulan efter Gudrunstormen, har inte fått några forskningsmedel för att studera fenomenet. Nu är han hårt kritisk mot sponsorer. – Som träforskare tycker jag att det är synd att de inte tog tillfället i akt att förbättra sin förståelse för hur kraftiga stormar påverkar träkvaliteten, säger Thomas Törnqvist. Statens forskningsstiftelse Formas har avslagit alla ansökningar om forskningsanslag från Thomas Thörnqvist. Formas menar att frågan om stormturbulens inte är tillräckligt intressant. Men det statliga skogsbolaget Sveaskog bad honom räkna stormgupp på statens mark. Efter Gudrunstormen, som sannolikt gjorde att Sveaskogs lager nu fick ytterligare 92 miljoner dollar i förlust. Det innebär att Sveaskog har fått totalt 150 miljoner kronor i ersättning för avskogningen av stormen.

– Thomas Törnqvist säger att de här skadorna med sprickor och stormgupp inte bara finns i Sveaskogs mark, utan även i alla skogar som drabbats av Gudruns starka vindar.

Men den totala omfattningen av dessa skador är oklar och kommer sannolikt att fortsätta att vara så. Ingen var redo att bedöma skadorna, inte ens Skogsstyrelsen.

Efter Storm Goodrun 2005 investerade National Research Foundation cirka 4 miljoner dollar i stormforskning, men fick inga medel för forskning om hur stormar påverkar träets tekniska kvalitet. Å andra sidan, i Tyskland, Frankrike, Danmark och Schweiz satsade man hårt efter Lotharstormen 1999, säger Thomas Törnqvist.

– De sågade bland annat hundratals träd och bröt ner virket in i minsta detalj. I Sverige gjorde vi ingenting.