Prefab ändrar huspriserna

Forskning efterfrågas om byggnationer med prefab. Det är byggindustrin själv som önskar att det fanns mer att gå på gällande processen och vilka material och komponenter som man ska använda. Att bygga med prefab modulbyggen.se är stora på, blir en allt större del av byggbranschen. Det är ingen ny företeelse, men industrialiseringen börjar allt mer kasta blickar mot bilindustrin för att kunna effektivisera produktionen och få ett annat tänk gällande kvalitetssäkring. Denna typ av industrialisering anses även kunna pressa priserna och då talar vi om att de förväntar sig en prispress med ca 20% vilket skulle göra tusenlappar mer kvadratmeter! Och med ett sådant resultat kommer efterfrågan öka även hos köparna.