Forskning om värmepumpar

Visst du att Sverige är ledande inom forskning och framställning av värmepumpar och har varit så i flera år? Den teknik som Sverige tagit fram om värmepumpar är eftertraktad runt om i världen. Vi har inte så många tillverkare, men tillsammans omsätter de flera miljarder kronor per år. De två viktigaste faktorerna till dessa framgångar anses vara dels den forskning som sker och dels samarbetet med Vattenfall och statligt stöd. Det finns installatörer runt hela Sverige, exempelvis köper du värmepumpar i Älmhult av matsvvs.se. När man har forskat om värmepumpar har det framkommit mycket annan fakta som man kunnat dra nytta av inom andra områden. Till exempel inom olika former av kylteknik då man kan säga att en värmepump och en kylanläggning på sätt och vis använder sig av samma teknik. Det gäller kyla för såväl förvaring, transport och komfort.