En intelligent rollator

Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus bedriver med stöd av 1,9 miljoner i anslag från Familjen Kamprads stiftelse ett forskningsprojekt för att utveckla det man kallar en intelligent rollator. Det finns idag cirka 200.000 rollatoranvändare och många av dessa köper sin rollator av seniortoo.com. Idag förlitar man sig på intelligensen hos den som använder rollatorn när det kommer till att framföra den. Att svänga, vända, köra rakt är inte alltid så enkelt och det är lätt att man kör in i saker vilket kan leda till att man ramlar. Dessa olyckor vill man nu komma till rätta med. Med ett samarbete mellan forskare inom data, medicisk teknik, stroke och personal inom vården arbetar man nu för att få fram en rollator som ska känna av omgivningen när man exempelvis närmar sig en vägg, en grop eller en trottoarkant. Tanken är att rollatorn själv ska kunna aktivera bromsarna, styra undan och därmed göra användaren uppmärksam genom att det både ska både kännas och höras. Projektet bedrivs under 2014.