Kategoriarkiv: Verksamhet

Gravstenar under inventering

Ett släktforskar ­förbund i Sverige inventerar samtliga gravstenar i Sverige, de dokumenteras och fotograferas. Projektet innebär även att man lanserar en sökbar databas: Gravstens­inventeringen. Denna inventering av svenska gravstenar har pågått i över 30 år. Hittills har över 100 000 gravstenar blivit dokumenterade. Det finns mängder med material i form av ifyllda blanketter, oftast med bifogat foto på gravstenen. Nu digitaliseras alltså både den gamla inventeringen samtidigt som det fylls på med nya inventeringar. Det är bråttom eftersom kulturskatten måste räddas – nu. Gravstenar i bilder.

Denna inventering av gravstenar på de svenska kyrkogårdarna kommer så småningom att mynna ut i en stor och sökbar databas på Sveriges släktforskarförbunds hemsida som heter Rötter.

Det är viktigt att rädda gravstenarna åt eftervärlden eftersom det är en angelägen kulturhistorisk insats. Gravstensinventeringen, som projektet kallas, väntas bli en succé. Här får man se hur gravstenen ser ut och även finna information om graven. Den växande databasen finns redan på Rötter och det går bra att söka information, även om det fortfarande inte är helt komplett.

Att gravstenarna fotograferas och dokumenteras är mycket betydelsefullt .
Det är så många gravstenar som nu plockas bort från kyrkogårdarna. Det kan inte nog påtalas om hur bråttom detta arbete är. Risken finns att många gravstenar försvinner om man inte hittar gravrättsinnehavare till de äldre gravarna – och på så vis kan rädda kvar gravstenarna. På flera kyrkogårdar läggs de gamla gravstenarna i en hög bakom kyrkan, ibland händer det att gravstenar till och med krossats.

gravsten

Meningen med den nya databasen är att vem som helst kan lägga in uppgifter om gravstenarna och bifoga bilder på själva gravstenarna. Alla som har en digitalkamera eller en mobiltelefon med kamerafunktion kan hjälpa till.
Innan informationen om gravstenarna publiceras kontrolleras de inmatade inventeringarna av en moderator. Att sedan söka i databasen för Gravstensinventeringen är gratis, ingen inloggning behövs. Den som vill publicera sin egen inventering måste ha ett användarnamn och lösenord.

Konsult från Södertälje rådde oss att investera i bergvärme.

Vi pratade med en konsult från Södertälje förra veckan, eftersom vi funderar på att byta värmesystem i vår hus nu när vi renoverar. Planerna lutar åt bergvärme.

Om du bygger ett nytt hem eller renoverar ett gammalt, är hur du väljer att värma ditt hem en av de viktigaste saker du behöver tänka på, för att slutföra projektet. Även befintliga värmesystem är ofta föremål för granskning, eftersom driftskostnaderna för uppvärmningen av ett hem tenderar att ändra sig från ett år till nästa eftersom bränsle är marknadsstyrt. Det är inte ovanligt att se över sin uppvärmningsstrategi helt, för att det ska kunna fungera så effektivt som möjligt och minska de totala årliga uppvärmningskostnaderna.

Konsulten sade också att effektiva bränsletyper för uppvärmning av ens hem kan variera, beroende på var du bor. Det som är billigare i ena änden av landet, kanske inte är det i den motsatta änden. Vi bor i Södertälje och tänkte kontakta ett lokalt företag för att fråga om bergvärme i Södertälje, bergvarmekallan.se. Det finns flera alternativ för hemmets värmesystem och beslut är ofta baserade på budgeten och tillgången på bränsletyper i ditt område. Idag är bergvärme ett populärt alternativ Besluta om en huvud värmesystem är din första prioritet, följt av kompletterande eller alternativa värmekällor som ett sätt att ytterligare minska dina uppvärmningskostnader.

 

 

Blanda egen fönsterputs

En liten klick av detta och att från köksskåpet kommer att ge dig den bästa fönsterputsen!

Runt Earth Day 1990, erbjöd många tidningar recept för giftfritt rengöringsmedel med ingredienser som vi alla har i våra köksskåp, och receptet var bara vanlig vinäger och vatten med möjlighet att torka fönstren med gamla tidningar.

Människor i tusental försökte detta men hamnade svära av rengöring med hemlagade recept eftersom formeln lämnade ränder på sina fönster. Tyvärr, de kommersiella produkter de hade använt under så många år hade lämnat ett vax uppbyggd och vinäger i sig inte skulle göra jobbet för att ta bort rester. få med med fönsterputs i Lund av danielsfonsterputs.se.

De goda nyheterna om: Lägga en klick diskmedel till ättika och vatten kommer att ta bort fett.

DEN BÄSTA fönsterputsare
Gör en stor allrengöringsmedel fönsterputs genom att kombinera 1/4 dl vinäger, 1/2 tsk flytande tvål eller rengöringsmedel, och 2 koppar vatten i en sprayflaska. Skaka för att blanda och spruta på dina fönster!

Kundgrupper

Privat näringsliv
Industri- och tjänsteföretag utgör en betydande kundgrupp. Typiska uppdrag består av utrednings- och analysarbete samt utbildning och föredrag inom våra verksamhetsområden, t ex med inriktning på marknadsförings- och inköpsfrågor. Denna verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, men vi arbetar också internationellt. Uppdrag har bland annat utförts i Ryssland, Holland och Finland.

Vi har ett brett spektrum av uppdragsgivare. Exempel på kunder bland industri-, bygg- och handelsföretag är:

ABB
Dahl Sverige
Ericsson
IBX Integrated Business Exchange
IKEA
NCC
Siemens
Bland traditionella tjänsteföretag återfinns bland andra följande uppdragsgivare:

Bravida
Cramo
Manpower
Marsh
Nordea
TeliaSonera
Uppsala Publishing House
Vi medverkar också regelbundet i chefsutvecklingsprogram som anordnas av andra utbildningsleverantörer, som t ex IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, KTH Executive School och SILF Competence.
Offentliga myndigheter
Genom åren har vi utfört en lång rad uppdrag för statliga myndigheter, landsting och kommuner. Under senare år har IM-Gruppen fått flera uppdrag kopplade till nationella utvärderingar av olika EU-finansierade program. Uppdragen för offentliga myndigheter och organisationer avser ofta utredningar kring innovationssystem samt regionala och kommunala utvecklingsstrategier. Integrations-, miljö- och jämställdhetsfrågor är exempel på andra kunskapsområden där myndigheter valt att engagera IM-Gruppen.

Exempel på uppdragsgivare:

Närings- och miljödepartementen
Naturvårdsverket, Boverket, Glesbygdsverket och Banverket
Nutek, Vinnova, Statskontoret och Riksrevisionsverket
Sida
Swedecorps
Svenska ESF-rådet
Turistdelegationen
Länsstyrelser, landsting, regionala samverkansorgan och kommuner

Övriga organisationer
En växande kundkrets består av stiftelser och andra organisationer samt verksamheter inom den sociala ekonomin och den kulturella sektorn. Uppdragen kan t ex handla om organisationsförändringar, utvärderingar och utbildning.

Exempel på uppdragsgivare:

KK-stiftelsen
KRAV Ekonomisk förening
Handelskammare
Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg (NIVO)
Hushållningssällskap
Resurscentra för kvinnor
Reginateatern i Uppsala

Verksamhet

Konsultationer
IM-Gruppen har lång erfarenhet av rådgivningsverksamhet riktad till företag. Den konsultativa verksamheten kan exempelvis avse strategi- och affärsutvecklingsfrågor, inköps- och marknadsstrategier samt personalutveckling och andra företagsledningsnära frågeställningar. Även uppdrag av karaktären mentorskap hör hit. Bland våra uppdragsgivare märks såväl industri- som bygg-, handels- och tjänsteföretag.
Kvalificerade utredningar
Den forskningsnära miljön inom IM-Gruppen utgör en god grund för olika typer av utredningsverksamhet. IM-Gruppen har lång erfarenhet av utredningar inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Uppdragsgivare är bland andra företag, myndigheter och branschorganisationer. Uppdragen kan exempelvis avse marknadsanalyser, branschanalyser, näringspolitik på kommunal, regional eller statlig nivå, frågor kring teknisk och industriell utveckling, samt frågor knutna till befolkningsutveckling, arbetsmarknad, utbildning, turism eller andra regionalpolitiska aspekter.
Utvärdering
Utvärderingar är ett betydande verksamhetsområde inom IM-Gruppen. Vi utvärderar offentliga verksamheter och program som exempelvis EU:s strukturfondsprogram. Vi utför även utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program och utbildningar, samt av offentligt finansierade forsknings- och utvecklingsprogram.
Utbildningar och föreläsningar
IM-Gruppens utbildningsverksamhet riktar sig såväl mot företag som mot myndigheter. Utbildningsinsatserna spänner över områden som inköp, marknadsföring, organisation, strategi- och ledningsfrågor, teknisk, industriell och regional utveckling, samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Utbildningarna sker i såväl nationella som internationella sammanhang.
Uppdragsforskning
På uppdrag av beställare kan IM-Gruppen inom sina kompetensområden bistå med att designa och genomföra forskningsuppdrag, etablera kontakter med forskningsinstitutioner och knyta till sig specifik forskningskompetens, samt administrera finansieringen. IM-Gruppens nätverk inom den akademiska världen borgar för ett gott resultat när uppdraget gäller olika typer av forskningsinsatser.
Följeforskning
Det har blivit allt vanligare att uppdragsgivare, framför allt inom den offentliga sektorn, söker stöd hos utomstående expertis för att utveckla ett lärande kopplat till olika typer av program. IM-Gruppen har medarbetare med erfarenhet av följeforskning och av att driva den här typen av lärprocesser.