Forskning om utsläpp från lastbilar.

Det forskas mycket kring utsläpp och huruvida transporter med till exempel lastbilar skadar miljön. Vill du veta mer, kan du titta på denna sida om lastbilar. Nordströms Beglast säljer och demonterar begagnade lastbilar.

Lastbilar bidrar till föroreningar i luft och vatten och skapar buller på samma sätt som bilar. Lastbilar kan släppa ut mindre luftföroreningar än bilar per ekvivalent massa fordon, även om den absoluta nivån per fordon och tillryggalagd sträcka är högre. Partiklar från diesel är särskilt problematiskt för hälsan. När det gäller buller, har lastbilar betydligt högre ljudnivåer i alla hastigheter jämfört med vanliga bilar, denna kontrast är särskilt stark med de tunga lastbilarna.

Det finns flera aspekter av lastbilsverksamhet som bidrar till det ljudet som hörs. Kontinuerliga ljud är de från däcken som rullar på vägbanan och ljudet från dieselmotorerna. Det har införts bullerreglering för att hjälpa till att kontrollera var och när användningen av motorbromsning är tillåten.

Det har diskuterats mycket om effekten av lastbilstransporter på miljön, särskilt som en del av debatten om den globala uppvärmningen. Under perioden 1990 till 2003, ökade utsläppen av koldioxid från transportkällor med 20%, trots effektiviseringar av fordonsbränsle.